Distributor

การสั่งซื้อสินค้าและการบริการหลังการขาย

การจำหน่ายสินค้า

บริษัทฯเป็นผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัทฯจัดจำหน่ายสินค้าผ่านผู้แทนจำหน่ายของบริษัทฯ

การสั่งซื้อสินค้าและการบริการ

1. ติดต่อสั่งซื้อสินค้า ติดต่อบริการหลังการขาย ได้ที่ผู้แทนจำหน่ายของบริษัทฯ

2. กรณี ไม่ทราบตัวแทนจำหน่าย กรุณาแจ้งข้อมูลสินค้าที่ท่านสนใจ ชื่อผู้ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ให้กับเราทาง email :  contact@instrument.co.th   ทางโรงงานจะแจ้งให้ผู้แทนจำหน่าย ติดต่อให้บริการแก่ท่านโดยเร็ว

 

 ติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่าย

    สำหรับบริษัท ห้างร้าน ที่มีความประสงค์เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือของบริษัทฯ  กรุณาแจ้งความประสงค์ ชื่อผู้ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ให้บริษัทฯทราบทาง email : contact@instrument.co.th   บริษัทฯขอขอบคุณมา ณ ที่นี้