UVC Product ,อุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC


 • ประเภท : อุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC
  เครื่องฆ่าเชื้อโรครอบทิศทาง ด้วยแสง UVC 253.7 nm (ชนิด No Ozone) เคลื่อนย้ายได้ มีรีโมทควบคุมการทำงาน ระบบตั้งเวลา แสงและเสียงเตือน มีการทดสอบวัดค่าความเข้มแสง UVC ที่ระยะห่างต่างๆ

 • โคมไฟฉายแสง UVC 253.7 nm สำหรับฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิววัตถุรูปทรงต่างๆ สามารถหันหน้าโคมเพื่อฉายแสง UVC ไปยังพื้นผิวเป้าหมายได้ง่าย ตัวโคมฉายแสงได้ใกล้ผิววัตถุทำให้ฆ่าเชื้อได้รวดเร็ว โคมทำจากกระดาษแข็งพับขึ้นรูปเสริมขอบให้ความแข็งแรง น้ำหนักเบามากใช้งานไม่เมื่อยแขน โครงสร้างกระดาษไม่กระทบ ขูดขีด พื้นผิววัตถุให้เกิดริ้วรอยเสียหาย มีอะไหล่เปลี่ยนทุกชิ้น มีการทดสอบวัดค่าความเข้มแสงจึงมั่นใจได้ว่ามีความเข้มแสงที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้จริง

 • ประเภท : อุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC
  โคมไฟฉายแสง UVC 253.7 nm สำหรับฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิววัตถุที่ต้องการ สามารถพลิกโคมเพื่อฉายแสงได้ไปยังทุกพื้นผิวตามต้องการ ฉายแสงได้ใกล้พื้นผิววัตถุจึงฆ่าเชื้อได้รวดเร็วมาก มีการทดสอบวัดค่าความเข้มแสงที่หน้าโคมเพื่อให้ทราบระยะเวลาที่ต้องใช้ฆ่าเชื้อ ทำจากสแตนเลสสำหรับงานที่จำเป็นต้องใช้สแตนเลส
 • Timer ตั้งเวลาการทำงาน แบบ Mechanic

  Timer สำหรับตั้งเวลาการทำงานเครื่องไฟฟ้า มีรุ่น 0 - 30 นาที และ 0 - 120 นาที
  ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก ไฟฟ้าดับไฟกระพริบ เมื่อไฟฟ้ามายังทำงานต่อได้เอง
  หน้าสัมผัสสวิตซ์ แบบ NO ,NC สามารถใช้เป็น ตั้งเวลาให้ตัดการทำงาน หรือ หน่วงเวลาเพื่อให้เปิดทำงานได้ ,มีโหมดทำงานต่อเนื่อง (ON ,continuous)
 • กล่อง Alarm สำหรับระบบวงจรหลอดไฟ UVC

  กล่องสัญญาณเตือน ด้วยเสียงและแสง จำนวน 2 ชุด จึงมั่นใจได้ว่าไม่เกิดความผิดพลาดหากหลอดสัญญาณเตือนเสียไปหลอดหนึ่งโดยไม่ทราบล่วงหน้า
  ใช้ต่อในวงจรไฟฟ้าสำหรับควบคุมหลอดไฟ UVC เมื่อเปิดหลอด UVC สัญญาณเตือนจะติดและดังขึ้นเพื่อป้องกันคนที่อยู่ในพื้่นที่ หรือผู้ที่จะเดินเข้ามาในพื้นที่ฆ่าเชื้อ