UVC Product > โคมไฟ UVC แบบสแตนเลส

               


             

คำอธิบาย :

โคมไฟ UVC สำหรับฉายแสงฆ่าเชื้อบนพื้นผิววัตถุ สามารถกำหนดทิศทางการฉายแสงบนพื้นผิววัตถุรูปทรงต่างๆได้ดี ฉายแสงในระยะประชิดกับหน้าพื้นผิว ทำให้มีค่าความเข้มของแสง UVC สูงมาก การเคลื่อนที่ผ่านพื้นผิวในระยะเวลาสั้นๆจึงสามารถฆ่าเชื้อโรคได้จริง 

ได้รับการทดสอบการวัดค่าความเข้มแสง UVC ที่ระยะผิวหน้าโคมไฟ จึงมั่นใจได้ว่ามีค่าความเข้มแสงที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้จริงตามระยะเวลาการใช้งานที่แนะนำ

คุณสมบัติ : 

[UVC Lamp 253.7 nm ] หลอด UVC ความยาวคลื่น 253.7 nm ขนาด 10W ชนิดไม่เกิดแก๊ส Ozone 

 

Specification :

UVC Lamp .......... 10 W ,Philips ,T8 ,1 หลอด

ฐานหลอดไฟ ....... Electronic type

วัสดุโครงสร้าง ...... สแตนเลส เกรด 304

สายไฟ ................ สายไฟ มาตรฐาน มอก. เต้าเสียบ 3 ขามีสายดิน 

Power ................. 220 VAC ,50 Hz